„Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”– cztery obszary sukcesu przedsiębiorcy (przed I Konferencją Przedsiębiorców Katolickich w Poznaniu)

Poniższy tekst autorstwa Elżbiety Szmigielskiej – Jezierskiej pochodzi ze strony redakcji Ordynariatu Polowego. Link do źródła: http://archiwum-ordynariat.wp.mil.pl

W siedzibie Konferencji Episkopatu Polski z dziennikarzami spotkali się 27 października 2016 r. organizatorzy I Konferencji Przedsiębiorców Katolickich. Dwudniowa konferencja ewangelizacyjna pod hasłem „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność” odbędzie się w Poznaniu 5-6 listopada 2016 r. i nawiązuje do 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Prowadzący spotkanie Marcin Przeciszowski, szef KAI podkreślił, że planowana konferencja ma zwrócić uwagę na służebny wymiar biznesu. Nauczanie Kościoła – m.in. encyklika Benedykta XVI „Caritas in Veritate” czy papieża Franciszka –  obfituje w tego rodzaju tematykę.

Ks. Grzegorz Piątek SCJ (sercanin), koordynator Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” wskazał na postać prekursora duszpasterstwa przedsiębiorców, ks. Jana Leona Dehon, założyciela Sercanów. To ten francuski zakonnik, dziś Sługa Boży, w XIX nie ustawał w propagowaniu nauczania społecznego Kościoła. To misja powierzona zakonowi m.in. przez papieża Leona XIII.

– Po roku 1990 przedsiębiorcy zaczęli szukać kontaktu z duszpasterzami, którzy mogliby im pomóc w budowaniu biznesu na fundamencie katolickich wartości – mówił ks. Piątek. Taka była geneza powstania w 1999 r. specjalistycznego duszpasterstwa przedsiębiorców „Talent”. Dziś „Talent działa już w 25. lokalizacjach. To miejsce „port”, gdzie można przyjść, podzielić się z opiekunem duchowym doświadczeniami, przemyśleniami, a w razie kryzysu poszukać wspólnie rozwiązania. Ci ludzie mają specyficzne dylematy moralne.
Nasze duszpasterstwo wpisuje się w służebną rolę Kościoła, zaznaczył ks. Piątek.

Ks. Rafał Ostrowski, główny organizator poznańskiej konferencji przedsiębiorców katolickich, że tym, co wyróżnia tę konferencję jest jej praktyczny wymiar. W Poznaniu spotkają się bowiem praktycy biznesu.
Ks. Ostrowski zauważył, że dość częste jest przekonanie, że Boga i zarabiania pieniędzy nie da się pogodzić. Tymczasem można zarabiać pieniądze nie dla samego ich gromadzenia, ale w celu służebnym.

Na konferencji przedsiębiorcy będą się dzielić swoim doświadczeniem praktycznym, jak można Boga postawić na pierwszym miejscu i odnieść sukces finansowy. To będą świadkowie, że odpowiednia hierarchia wartości (ustawia ją hasło konferencji) jest gwarancją powodzenia w biznesie.

– Wiele rodzin przedsiębiorców się rozpada (m.in. nadmiar czasu poświeconego rozwojowi biznesu kosztem relacji miedzy małżonkami) – to zauważalny problem, mówił ks. Ostrowski. Na temat więzi rodzinnych wśród przedsiębiorców mówić będą Lidia i Zenon Kufel z Trójmiasta, współwłaściciele PHU Metalex S.C. Razem prowadzą biznes od 25 lat.

O hojności w biznesie będą świadczyć: Tomasz Desco, prezes Grupy Cermag, Wojciech Nowicki i Jerzy Mika.

Tomasz Desco stworzył w swojej firmie specjalny osobny etat : pośrednik dobra (rodzaj prywatnego Caritas). Immanentną cechą hojności powinna być radość dawania. A taka hojność jest prawdziwym antidotum na chciwość.

Jak „Słowo Boże jest żywe i skuteczne” pokazuje casus Pana Marka Świeżego, właściciela firmy Chomok S.J. pomysłodawcy „Talentu”. Jego sumienie poruszyły słowa Jana Pawła II w Legnicy. Papież powiedział wówczas, że jeśli przedsiębiorca nie będzie sprawiedliwy, to spożywanie przez niego Chleba Eucharystycznego będzie wyrzutem sumienia.
Te słowa wzbudziły w nim twórcza, jak się okazało twórczą „irytację”. Postanowił porozmawiać na ten temat, najpierw z Janem Pawłem II, a potem z kardynałem Macharskim. Pan Marek bardzo poważnie potraktował nauczanie Kościoła… Z tego „poruszenia” zrodził się oddolny ruch duszpasterstwa przedsiębiorców „Talent”.

O swoim doświadczeniu mówił też Maciej Gnyszka, założyciel Towarzystwa Biznesowego i pierwszej polskiej agencji fundraisingowej. – Gnyszka Fundraising Advisors.
Przyznał na wstępie, że to Kościół jest liderem fundraisingu, bo ma ponad dwa tysiące lat doświadczenia na tym polu.
– Naszym celem jest, aby w ciągu 20 lat przedsiębiorcy katoliccy znaleźli się na liście stu najbogatszych Polaków –powiedział Gnyszka.
Członkowie organizacji bycie w biznesie traktują jako drogę do świętości. Praktyczne inspiracje czerpią od św. Escrivy hiszpańskiego księdza, założyciela Opus Dei.

 Zapytany, jak liczne grono przedsiębiorców skupia duszpasterstwo „Talent”, ks. Grzegorz Piątek odpowiedział: – W naszej bazie adresowej jest ok. pięciu tysięcy osób…

Dwudniową konferencję (5-6 XI) „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”w Poznaniu zwieńczy Msza św. w Kościele Matki Bożej Bolesnej pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego.

Data pierwotnej publikacji: 27.10.2016