„Bóg, Rodzina, Firma, Hojność” – konferencja ewangelizacyjna

Poniższy tekst pochodzi ze strony https://ekai.pl

O tym, jak ważne jest wdrażanie Bożych zasad w biznesie przekonało się wielu przedsiębiorców. Nie każdy jednak wie, jak z nich korzystać, aby odnieść sukces. Mowa o tym będzie na konferencji z okazji 1050-lecia Chrztu Polski pt. „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”, która odbędzie się 5 i 6 listopada w Poznaniu.

Konferencja: „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność” jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie odkrywania i budowania biznesu w oparciu o katolicki system wartości. Coraz więcej przedsiębiorców odnajduje swoją tożsamość jako dzieci Kościoła i chce kierować się w życiu Bożymi zasadami. Potrzeba jednak pokazania, że kierowanie się tymi zasadami daje wymierne korzyści nawet dla tych przedsiębiorców, którym kwestie religijne nie są najbliższe.

Konferencja skoncentrowana będzie wokół 4 obszarów:

Bóg: chodzi o prymat Boga w życiu przedsiębiorcy. Dyskusję poprowadzi ks. Grzegorz Piątek SCJ, koordynator Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”. Uczestnikami dyskusji będą m.in.: Marek Świeży, pomysłodawca Duszpasterstwa „Talent”, właściciel firmy Chomok S.J. z Gdowa oraz Jan Bierówka, dyrektor i współwłaściciel firmy Befaszczot Sp. z o.o w Bielsku-Białej.

Rodzina: dotyczyć będzie życia rodzinnego przedsiębiorców: co omówią Lidia i Zenon Kufel z Trójmiasta, współwłaściciele PHU Metalex s.c.

Firma: zapoznamy się z możliwościami praktycznego wdrożenia Bożych wskazówek dotyczących działalności gospodarczej. Temat zaprezentuje Jarosław Cybulski, prezes i współwłaściciel firmy Krystyna Janda Sp. z o.o.

Hojność: temat czasami lekceważony, ale przez Biblię ukazywany jako istotny. Jego wagę zaprezentują Tomasz Desko, prezes Grupy Cermag, Wojciech Nowicki i Jerzy Mika.

Dyskusje przybliżą do wypracowania rozwiązań systemowych ważnych dla rozwoju przedsiębiorstwa.

Głównym organizatorem konferencji jest Fundacja Dzieła Chrześcijańskiego Biznesu. Współorganizatorami są: Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menedżerów Nostra Res, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych), Publiczne Gimnazjum Katolickie im. Stanisława Kostki.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji: www.brfh.pl.

Szczegółowe informacje w sprawie zapisów na konferencję można uzyskać u Karoliny Krzywdy: rejestracja@brfh.pl , tel. 603 728 848.

W kwestiach medialnych prosimy o kontakt z Dominikiem Górnym: 
mariah@wp.pl, tel.: 695-732-393.

Data pierwotnej publikacji: 7.10.2016