Igor Gielniak

Igor Gielniak posiada 33 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 25 lat jako menedżer firm w branżach IT, produkcji mebli biurowych, wentylatorów przemysłowych, głównie rynki B2B. Po przejściu bardzo poważnego kryzysu we własnym przedsiębiorstwie zaczął od 2002 roku prowadzić naprawy/restrukturyzacje jako manager ds. kryzysowych. Przeprowadził kilkanaście przedsiębiorstw przez najtrudniejszy okres – ocierania się o bankructwo. Prowadzi z tej dziedziny wykłady na Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów oraz we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie, podczas których prezentuje przykłady z własnego doświadczenia. Oprócz turnaround management posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu strategicznym, IT, księgowości zarządczej, controllingu i logistyce. Używa w biznesie angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego.

Doświadczenia z sytuacji kryzysu we własnej firmie, wykorzystał do napisania rekolekcji dla przedsiębiorców, w których kładzie nacisk na to, że Pan Bóg jest w stanie wyciągnąć człowieka z sytuacji po ludzku niemożliwych (www.biznespobozemu.pl).

Jest członkiem wspólnoty małżeństw sakramentalnych Kochać i Służyć w Gdyni przy Kolegium Jezuitów (www.kochacisluzyc.pl).

Mąż od 1985 roku, ojciec piątki dzieci, dziadek 3 wnuków. Absolwent: Uniwersytet Gdański, Ekonomika Transportu Morskiego + IT, International Marketing and Management Executive Program, BI, Oslo; Entrepreneurial Management and Executive Development, Florida Institute of Technology, USA.