III Konferencja Przedsiębiorców Katolickich

Poniższy tekst pochodzi ze strony Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Link do źródła: http://www.irpoznan.com.pl

Spotkaj przedsiębiorców, którzy wyznają podobny system wartości, a także prowadzą podobny styl aktywnego życia!

Konferencja Bóg, Rodzina, Firma, Hojność, jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie odkrywania i budowania biznesów w oparciu o katolicki system wartości. Coraz więcej przedsiębiorców odszukuje swoją tożsamość jako dzieci Kościoła Chrystusowego i chce kierować się w życiu Bożymi zasadami.

Tytuł Konferencji zawiera podstawową hierarchię wartości chrześcijanina i stanowi hasło, pod którym chcemy zjednoczyć polskich przedsiębiorców. Starodawne porzekadło „Co dwie głowy, to nie jedna“ zapowiada wielkie bogactwo praktycznych rozwiązań, ponieważ spotkają się ze sobą osoby, które wyznają podobny system wartości, a także prowadzą podobny styl aktywnego życia.

Organizator:

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców w Archidiecezji Poznańskiej

Zarejestruj się już na:www.brfh.pl

Karolina Krzywda – 603 728 848 – talent.poznan.kontakt@gmail.com

Kontakt dla mediów:

Dominik Górny – 695 732 393

Miejsce konferencji:

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki, Poznań, ul. Głogowska 92

Program konferencji:

Piątek, 3 listopada 2017 r.

14:30   rejestracja

15:30   otwarcie i modlitwa

– ks. dr Rafał Ostrowski

            “Czym jest Ekonomia Komunii”

– dr inż. Stanisław Grochmal

            “Doświadczenie w zarządzaniu firmą Ekonomii Komunii – relacje”

– Bogusław Musiolik, Robert Szczepański, Alojzy Lazar

            “Doświadczenie w zarządzaniu firmą Ekonomii Komunii – wartości”

– Andrzej Miłkowski

            “Narzędzia wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem zgodnie z zasadami Ekonomii Komunii”

– Teresa Twardosz

            praca w grupach

20:30   bankiet

Sobota, 4 listopada 2017 r.

8:00

– o. Jordan Śliwiński OFMCap,

“Spowiedź przedsiębiorcy”

Szkoła dla Spowiedników

– Patryk Białas, Nostra Res

„Wpływ spowiedzi na życie przedsiębiorcy”

– Tomasz Ratajczak, Duszpasterstwo Talent

“Spowiedź – źródło mojej radości”

praca w grupach

12:00 Eucharystia

obiad

– Tom Peterson, Legatus

“Spowiedź pobudza nową ewangelizację”

– Krzysztof Witkowski, Duszpasterstwo Talent

“Jak budować rzeczywisty kapitał firmy? Uwagi o etyce i moralności w biznesie”

– Igor Gielniak, Towarzystwa Biznesowe

“Uczciwość w biznesie”

praca w grupach

Uwielbienie Jezusa Chrystusa

– En Christo

19:00 zakończenie

Data pierwotnej publikacji: 17.10.2017