Katedra, Poznań

Rozpoczynamy Eucharystią o godz. 9.00, w Katedrze poznańskiej w kaplicy Serca Jezusowego.

Następnie spotkanie tematyczne ze śniadaniem w Domu Towarzystwa Chrystusowego
w oparcie o materiały krakowskiego Duszpasterstwa Talent, ul Panny Marii 4.
Zapraszamy.

TeRMINy powakacyjnYCH spotkań W 2023 R.:

12 stycznia

9 luty

8 marca

12 kwietnia

17 maja

14 czerwca

13 września

18 października

8 listopada

13 grudnia

Zapraszamy przedsiębiorców i pracodawców.