Galeria Tumska, Poznań

Rozpoczynamy Eucharystią o godz. 8.30,
w Katedrze w kaplicy Serca Jezusowego,
następnie zapraszamy na spotkanie formacyjne w Galerii Tumskiej, Poznań, ul. Ostrów Tumski 5a, oparte o materiały krakowskiego Duszpasterstwa Talent prowadzone przez ks. dr Rafała Ostrowskiego.

[W czasie ograniczeń spotykamy się w wyznaczony dzień na Eucharystii o 9.00, w par. św. Marka Ewangelisty na os. Czecha 110, w Poznaniu.]

TeRMINy powakacyjnYCH spotkań W 2021 R.:

8 stycznia
Zanurzony w codzienności

12 luty
Przyjaciel Boga

12 marca
Obdarowany / utalentowany

9 kwietnia
Wierny zarządca

14 maja
Sprawiedliwy

11 czerwca
Miłosierny

lipiec
Rozmodlony

sierpień
Solidarny / Braterski

10 września
Bogaty przed Bogiem

8 października
Aktywny we wspólnocie

12 listopada
Posłany

10 grudnia
Błogosławiony / szczęśliwy

Zapraszamy przedsiębiorców i pracodawców.