Katedra, Poznań

Rozpoczynamy Eucharystią o godz. 9.00, w Katedrze poznańskiej w kaplicy Serca Jezusowego.

Następnie spotkanie tematyczne w Galerii Tumskiej ze śniadaniem
w oparcie o materiały krakowskiego Duszpasterstwa Talent.
Zapraszamy.

TeRMINy powakacyjnYCH spotkań W 2022 R.:

14 stycznia

11 luty

11 marca

8 kwietnia

13 maja

10 czerwca

16 września

14 października

18 listopada

2 grudnia

Zapraszamy przedsiębiorców i pracodawców.