Galeria Tumska, Poznań

Rozpoczynamy Eucharystią o godz. 8.30,
w Katedrze w kaplicy Serca Jezusowego,
następnie zapraszamy na spotkanie formacyjne w Galerii Tumskiej, Poznań, ul. Ostrów Tumski 5a, oparte o materiały krakowskiego Duszpasterstwa Talent prowadzone przez ks. dr Rafała Ostrowskiego.

TeRMINy powakacyjnYCH spotkań W 2020 R.:

11 wrzesień

ZAANGAŻOWANIE W WIĘKSZY CEL – powołani do działania na rzecz większej chwały Bożej

9 październik

AKTYWNOŚĆ KONTROLOWANA – jak nie zamienić się w chomika biegającego w karuzeli

13 listopad

POSTAWA OBFITOŚCI – radosnego dawcę miłuje Bóg

11 grudzień
Podsumowanie programu

Zapraszamy przedsiębiorców i pracodawców.