u Chrystusowców, Poznań

Spotkanie odbywa się w Domu Towarzystwa Chrystusowego.
O godz. 9.00 Eucharystia,
po niej śniadanie
i część tematyczna w oparcie o materiały krakowskiego Duszpasterstwa Talent.

Adres: Poznań, ul Panny Marii 4.
Zapraszamy.

TeRMINy powakacyjnYCH spotkań W 2023 R.:

12 stycznia

9 luty

8 marca

12 kwietnia

17 maja

14 czerwca

13 września

18 października

8 listopada

13 grudnia

Zapraszamy przedsiębiorców i pracodawców.