Podolany, Poznań

Spotkania odbywają się w parafii Matki Bożej Pocieszenia
Poznań, ul. Kartuska 33.

Rozpoczynamy Eucharystią o godz. 18.00, następnie zapraszamy na spotkanie formacyjne na probostwie około 19.00, oparte o materiały krakowskiego Duszpasterstwa Talent.

TeRMINy powakacyjnYCH spotkań W 2022 R.:

12 stycznia

9 luty

9 marzec

6 kwiecień

11 maj

8 czerwca

21 września

12 października

9 listopada

14 grudnia