Podolany, Poznań

Spotkania odbywają się w parafii Matki Bożej Pocieszenia
Poznań, ul. Kartuska 33.

Rozpoczynamy Eucharystią o godz. 18.00, następnie zapraszamy na spotkanie formacyjne na probostwie około 19.00, oparte o materiały krakowskiego Duszpasterstwa Talent.

TeRMINy spotkań W 2020 R.:

21 styczeń 
Spotkanie pierwsze

11 luty
Spotkanie drugie

10 marzec
Spotkanie trzecie

14 kwiecień
Spotkanie czwarte

12 maj
Spotkanie piąte

9 czerwiec
Spotkanie szóste

8 wrzesień
Spotkanie siódme

13 październik
Spotkanie ósme

17 listopad
Spotkanie dziewiąte

8 grudzień
Spotkanie dziesiąte