Podolany, Poznań

Spotkania odbywają się w parafii Matki Bożej Pocieszenia
Poznań, ul. Kartuska 33.

Rozpoczynamy Eucharystią o godz. 18.00, następnie zapraszamy na spotkanie formacyjne na probostwie około 19.00, oparte o materiały krakowskiego Duszpasterstwa Talent.

TeRMINy powakacyjnYCH spotkań W 2021 R.:

13 stycznia
Zanurzony w codzienności

10 luty
Przyjaciel Boga

10 marzec
Obdarowany / utalentowany

13 kwiecień
Wierny zarządca

12 maj
Sprawiedliwy

9 czerwca
Miłosierny

lipiec
Rozmodlony

sierpień
Solidarny / Braterski

8 września
Bogaty przed Bogiem

13 października
Aktywny we wspólnocie

10 listopada
Posłany

15 grudnia
Błogosławiony / szczęśliwy