Podolany, Poznań

Spotkania odbywają się w parafii Matki Bożej Pocieszenia
Poznań, ul. Kartuska 33.

Rozpoczynamy Eucharystią o godz. 18.00, następnie zapraszamy na spotkanie formacyjne na probostwie około 19.00, oparte o materiały krakowskiego Duszpasterstwa Talent.

TeRMINy powakacyjnYCH spotkań W 2024 R.:

10 stycznia

8 luty

13 marzec

10 kwiecień

8 maj

12 czerwca

11 września

9 października

13 listopada

11 grudnia