Podolany, Poznań

Spotkania odbywają się w parafii Matki Bożej Pocieszenia
Poznań, ul. Kartuska 33.

Rozpoczynamy Eucharystią o godz. 18.00, następnie zapraszamy na spotkanie formacyjne na probostwie około 19.00, oparte o materiały krakowskiego Duszpasterstwa Talent.

TeRMINy powakacyjnYCH spotkań W 2020 R.:

8 wrzesień
ZAANGAŻOWANIE W WIĘKSZY CEL – powołani do działania na rzecz większej chwały Bożej

13 październik
AKTYWNOŚĆ KONTROLOWANA – jak nie zamienić się w chomika biegającego w karuzeli

17 listopad
POSTAWA OBFITOŚCI – radosnego dawcę miłuje Bóg

8 grudzień
Podsumowanie programu