Magdalena Zamoyska

Założycielka i prezes zarządu Collegium Reginae Hedvigis (Akademii Królowej Jadwigi) opartej o polską tradycję szkoły dobrego wychowania dziewcząt. Realizuje projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży wg klasycznej formy wychowania. Uczestniczy w pracach nad opracowaniem strategii i rozwiązań systemowych w zakresie dydaktyki wychowania, profilaktyki edukacji pozaszkolnej na rzecz dzieci i młodzieży. Prowadzi warsztaty z zakresu kształtowania charakteru. Od lat dzięki jej staraniom poznańską edukację zasiliły wielomilionowe dotacje z Unii Europejskiej.

Każda kobieta jest zdaniem Magdaleny Zamoyskiej zdolna do odkrywania i tworzenia dobra oraz piękna. Obszar, w którym wolne i wrażliwe kobiety czują się szczególnie dobrze to sprawy społeczne. W centrum ich zainteresowań, w sposób naturalny, jest człowiek, jego osobowość i wszystko, co go dotyczy.