“Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”. W Poznaniu odbędzie się Konferencja Przedsiębiorców Katolickich

Poniższy tekst pochodzi ze strony https://businessinsider.com.pl

Integracja środowiska biznesu, które poszukuje wartości – to cel I Konferencji Przedsiębiorców Katolickich, którą z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski organizują duszpasterstwa przedsiębiorców we współpracy z chrześcijańskimi stowarzyszeniami biznesowymi.

Konferencja “Bóg, Rodzina, Firma, Hojność” odbędzie się 5 i 6 listopada w Poznaniu.

Jak podkreśla główny organizator poznańskiej konferencji ks. Rafał Ostrowski, dobór haseł tematycznych, jak i ich kolejność nie są przypadkowe, a konferencja ma być spotkaniem praktyków, którzy na co dzień godzą wiarę w Boga z zarabianiem pieniędzy.

“Chodzi o ustawienie podstawowej hierarchii wartości, czyli w taki sposób trzeba mieć poukładane w głowie: najpierw Bóg, potem rodzina, później firma i hojność.”

Wśród prelegentów i uczestników dyskusji będą m.in.: Marek Świeży, pomysłodawca duszpasterstwa “Talent”, który wprowadził w swojej firmie zasadę “płacy rodzinnej” czyli takiej, która zapewnia minimalny dochód każdemu z członków rodziny pracownika oraz miejsce modlitwy, gdzie kontrahenci, pracownicy mogą przyjść na krótką medytację.

Konferencja Przedsiębiorców Katolickich – program

O wdrażaniu ewangelicznych zasad w biznesie mówić będzie też m.in. Tomasz Desko, prezes Grupy Cermag, który stworzył w swojej firmie stanowisko “pośrednik dobra” (który w imieniu firmy prowadzi działalność charytatywną – PAP), a także małżeństwo przedsiębiorców z Trójmiasta Lidia i Zenon Kufel, współwłaściciele PHU Metalex czy Jan Bierówka, współwłaściciel firmy Befaszczot w Bielsku-Białej, która zatrudnia wiele osób niepełnosprawnych.

Konferencja zakończy się mszą, której przewodniczył będzie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Efektem konferencji będzie m.in. “Deklaracja jedności przedsiębiorców”, dokument, który będą mogli podpisać wszyscy przedsiębiorcy “uznający Jezusa Chrystusa jako swojego Boga”.

Maciej Gnyszka, założyciel Towarzystw Biznesowych, które gromadzą dziś ok. 300 przedsiębiorców wskazywał, że zrzeszanie się chrześcijańskiego biznesu może mieć wymierne korzyści:

“Dzięki tworzeniu sieci współpracy, dzięki dzieleniu się doświadczeniem mamy ambicję wprowadzenia w ciągu najbliższych 20 lat przynajmniej paru, konserwatywnych, katolickich przedsiębiorców na listę 100 najbogatszych Polaków. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli dużo pieniędzy będzie w rękach dobrych ludzi, to sprawy będą się toczyły w dobrym kierunku.”

Współorganizatorami konferencji są Fundacja Dzieła Chrześcijańskiego Biznesu, Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców “Talent”, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menedżerów “Nostra Res” oraz Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Data pierwotnej publikacji: 27.10.2016