I Konferencja Przedsiębiorców Katolickich z okazji Jubileuszu 1050 Rocznicy Chrztu Polski.

Poniższy tekst pochodzi ze strony https://www.cafemisja.pl

Konferencja “Bóg, Rodzina, Firma, Hojność” jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie odkrywania i budowania biznesów w oparciu o katolicki system wartości.
Tytuł Konferencji zawiera podstawową hierarchię wartości chrześcijanina i stanowi hasło, pod którym chcemy zjednoczyć polskich przedsiębiorców.


Program konferencji odpowiada poszczególnym hasłom: Bóg, Rodzina, Firma, Hojność. Są one również zachętą dla uczestników do przyjęcia odpowiedniej hierarchii wartości. Wystąpienia naszych mówców – praktyków biznesu – pomagają zastosować konkretne rozwiązania w życiu. Wieczorem pierwszego dnia odbędzie się uroczysty bankiet.
Drugiego dnia wystąpią dwaj goście z zagranicy. Następnie, w ramach Wielkiego Forum Przedsiębiorców, przedstawimy wybrane środowiska przedsiębiorców oraz podejmowane przez nich i ich duszpasterzy pomysły i inicjatywy. W ten sposób chcemy się lepiej poznać i ściślej współpracować we wdrażaniu wartości w naszą polską rzeczywistość.

Cztery główne obszary tematyczne konferencji:
1. Prymat Boga w życiu przedsiębiorcy.
2. Przedsiębiorca i jego więzi rodzinne.
3. Praktyczne wdrażanie Bożych zasad w działalności gospodarczej.
4. Dzielenie się, czyli uczestniczenie w Bożej obfitości.

Organizator: Fundacja Dzieła Chrześcijańskiego Biznesu