Jasna Góra: przedsiębiorcy o Bogu, rodzinie, firmie i hojności

Poniższy tekst pochodzi ze strony https://misyjne.pl

Jak być aktywnym zawodowo, nie zatracając przy tym najważniejszych wartości i jakie są kierunki dla katolickiej przedsiębiorczości zastanawiaja się na Jasnej Górze menedżerowie z różnych branż gospodarki. Trwa II Konferencja Przedsiębiorców Katolickich pod hasłem: „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”.

Zdaniem uczestników konferencji, spotkanie „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność” jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie odkrywania i budowania biznesów w oparciu o katolicki system wartości.

W opinii Wojciecha Nowickiego, współorganizatora spotkania, sztuczne oddzielanie wiary od spraw zawodowych prowadzi do katastrofalnych skutków w przestrzeni życia rodzinnego, religijnego i zawodowego. – Wektorem działań katolickich przedsiębiorców winna być „Boża ekonomia”. Chodzi w niej nie tylko o pomnażanie dóbr dla własnych korzyści, ale również dla dobra bliźniego – dodał Nowicki

W homilii abp senior Stanisław Nowak przypomniał, że Bóg-Stwórca powołał człowieka do współtworzenia, „żeby był drugim, wielkim kontynuatorem dzieła stworzenia”. Podkreślił, że „Bóg dał człowiekowi wielką moc, wielką mądrość i wielką miłość i człowiek może dzięki tym darom daleko posuwać ten świat i wprowadzać ludzkość w wielkie dzieła”.

Jednocześnie przestrzegał przed pychą, próbami stawiania człowieka w miejsce Stwórcy, przed fałszywą wolnością i tworzeniem własnej moralności, wbrew prawu naturalnemu i Bożym przykazaniom.

W przeddzień stulecia objawień fatimskich oraz w Roku Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Jasnogórskiego Obrazu przedsiębiorcy zawierzyli swoje firmy Bogu przez Matkę Bożą.

Nawiązując do złożonego Aktu Zawierzenia ks. dr Rafał Ostrowski, opiekun Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT zaznaczył: „Chcemy, ażeby polska przedsiębiorczość rzeczywiście oparła się na Bożych zasadach, żeby była braniem wzoru z Boga i wtedy poprawa dobrobytu nas wszystkich jest w zasięgu naszej ręki”.

W części konferencyjnej Mariusz Tabulski, Definitor Generalny Zakonu Paulinów mówił o znaczeniu Jubileuszu 300-lecia koronacji obrazu Królowej Polski (1717-2017).

Ks. dr hab. prof. Janusz Królikowski z UPJPII szukał odpowiedzi dlaczego zawierzyć siebie i firmę Bogu przez Maryję, a ks. dr Rafał Ostrowski przekonywał, że Chrystus daje prawdziwe bogactwo. Z kolei dr Henryk Siodmok, prezes zarządu Grupy ATLAS, członek „Nostra Res” mówił o chrześcijańskiej etyce podatków.

Organizatorem spotkania są: Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menedżerów NOSTRA RES oraz Fundacja Dzieła Chrześcijańskiego Biznesu.

Data pierwotnej publikacji: 12.05.2017